Categorie : 1900 – 1950

De Heukelumse Boezemsluis was cruciaal voor zowel de waterlossing van de dorpspolder Heukelum als voor de inundatie van de polder. Je krijgt bij de huidige boezemkade een aardig idee van het gewenste inundatiepeil. Het inundatiewater steeg aan de zuidkant ervan tot kadehoogte. Hollandse WaterlinieDe afwatering gebeurde eerst met behulp van vijf molens. Eind 19e eeuw ..

Meer lezen

Molen de vlinder in Deil, maar wist u dat In maart 1931 deze uit brandde en werd in datzelfde jaar hersteld met onderdelen van o.a. de molen uit Heukelum, die toen gesloopt werd. Om de vreemde kap passend te krijgen, werden de romp en het gevlucht ca. 1,5 m. ingekort en de zolderindeling ..

Meer lezen

De vereniging draagt den naam: ,,0ranjevereeniging Heukelum”, en is opgericht 9 September 1936. De vereniging stelt zich ten duel de liefde tot ons Vorstenhuis en het Vaderland aan te kwee-ken. Zij tracht dit doel te “bereiken door het organiseren van feesten : bij verjaardagen van de leden van het K0ninklijk Huis en bij nationale gedenkdagen ..

Meer lezen

Zaterdag 26 april 1930 werd voetbalvereniging H.V.V. D.O.S. (Heukelumse Voetbal Vereniging Door Oefening Sterk) opgericht door een groepje sportminnende Heukelummers, namelijk: J. van Mourik (onderwijzer), Leen Stellenboom (gemeentesecretaris), G.Lakerveld (gemeente-veldwachter) en Louis Stellenboom (ambtenaar der secretarie in..

Meer lezen

Nadat de arbeiders op de steenfabriek te Heukelum een waterkeering hebben gemaakt, hebben zij het werk op de fabriek hervat. Zij trachten een groep arbeiders, die uit Drente op deze fabriek zijn aangekomen, te beletten om te werken. Een sterke politiemacht is aanwezig. Voor de steenbakkerij van de firma Ter Windt, te Heukelum bij Leerdam, duurt de staking nog ..

Meer lezen