1928 – Staking te Heukelum

  1900 - 1950

Nadat de arbeiders op de steenfabriek te Heukelum een waterkeering hebben gemaakt, hebben zij het werk op de fabriek hervat. Zij trachten een groep arbeiders, die uit Drente op deze fabriek zijn aangekomen, te beletten om te werken. Een sterke politiemacht is aanwezig.

Voor de steenbakkerij van de firma Ter Windt, te Heukelum bij Leerdam, duurt de staking nog steeds voort. : Eenigen tijd geleden verklaarde de direktie den j arbeiders,_ die in woningen van de steenfabriek j wonen, uit _ hun huis te zullen laten zetten, j indien zij niet aan het werk gingen. Ongeveer i tegelijkertijd dreigde het fabrieksterrein te I overstroomen en door bemiddeling van den buri gemeester van Heukelum werden toen onderhandelingen gevoerd, ten einde van de arbeijders gedaan te krijgen, dat zij de werkzaamsheden, noodig om, de overstroóming te voorkomen, zouden verrichten. Deze onderhandelingen leidden tot uitvoering van dit werk, waarbij ide fabrikant aan den burgemeester beloofde, ‘dat de arbeiders niet uit hun woningen zouden worden gezet. Thans zijn de hulpwerkzaamheden afgeloopen en de arbeiders weigerden om verder Heukelum is, zooals van zelf spreekt, over deze woordbreuk zeer verontwaardigd. Op de arbeiders heeft deze handelwijze van de direktie geen andere uitwerking, dan toeneming der verbittering. Het sterkt hen slechts in hun voornemen, den stijyd uit te vechten tot de overwinning. Nu stellig!

Een reactie plaatsen