Tag : Oranjevereniging

De vereniging draagt den naam: ,,0ranjevereeniging Heukelum”, en is opgericht 9 September 1936. De vereniging stelt zich ten duel de liefde tot ons Vorstenhuis en het Vaderland aan te kwee-ken. Zij tracht dit doel te “bereiken door het organiseren van feesten : bij verjaardagen van de leden van het K0ninklijk Huis en bij nationale gedenkdagen ..

Meer lezen